smaller text tool icon medium text tool icon larger text tool icon
Arbeidssted: Oslo
Jobbtype: Fast
Arbeidstid: Dag
Tiltredelse: Etter avtale
Søknadsfrist: 01.05.2018
Kontaktpersoner Seniorrådgiver Anne Bjørg Hole
tlf: 22 86 04 98
mob: 950 61 921

Underdirektør Laila Bolstad
tlf: +47 22 86 05 73
mob: +47 911 04 359

Vil du være produkteier for en spennende produktportefølje i en etat med viktige samfunnsoppgaver?

Tolldirektoratet søker en dyktig og engasjert seniorrådgiver i fast stilling til vareførselseksjonen i Toll- og vareførselavdelingen

Tolletaten er i omstilling, og vareførselseksjonen er sentral i utviklingsoppgaver for hvordan Tolletaten skal se ut i fremtiden. Det vil stilles større krav til digitale løsninger og effektiv systemstøtte til oppgaveløsningen. Dette omfatter blant annet bedre tilgang til informasjon og forbedret kontroll i vareførselen. Andre oppgaver i seksjonen er å lage gode og effektive prosedyrer innen vareførsel både nasjonalt og internasjonalt. Seksjonen har mye kontakt med tollregionene, næringslivet og andre myndigheter både nasjonalt og internasjonalt.

Vi har nå et spesielt behov for å styrke bemanningen innen systemeierskapet. Du vil samarbeide tett med ulike systemeiere, fagsiden i Tolletaten og IT- avdelingen.

Tolletaten utvikles og forbedres med digitalisering som et sentralt strategisk virkemiddel, og vi har innført smidig arbeidsmåte for produktutvikling på alle nye løsninger. Etaten satser på avanserte løsninger innen digital innsamling og analyse av store datamengder. Samarbeid på internasjonalt nivå og digitalisering på tvers av landegrenser står også sentralt. Tolletaten vant nylig Bedre Stat prisen 2018, for Kvoteappen som inngår i porteføljen.

Vi ser etter deg som har stort driv og ivrer etter å være en sentral pådriver i dette arbeidet. Du har et helhetlig og strategisk blikk for digitalisering, og for muligheter og utfordringer innen produktutvikling der ny teknologi og eksisterende systemer skal spille sammen.

 

Sentrale arbeidsområder:

 • initiere og drive prosesser for felles produktutvikling i etaten
 • bidra til videreutvikling av nye systemløsninger, og du ser både helheten og detaljene i det store bildet
 • bidra til å utarbeide business case inkludert kost/nytte vurderinger, gevinstplanlegging og -realisering
 • bistå i arbeidet med å etablere gode krav i form av epos og brukerhistorier for de ulike systemene sammen med systemeierne
 • bidra til utvikling av medarbeidere i avdelingen innenfor fagområdet  

 

Kvalifikasjoner:

 • relevant utdanning på minimum bachelorgradnivå
 • erfaring som produkteier, funksjonelt ansvarlig, forretningsutvikler eller tilsvarende
 • god forretningsforståelse fra offentlig eller privat sektor
 • god IT-teknisk kompetanse og forståelse
 • kunnskap om metode for produktutvikling, inkludert smidig metodikk
 • god til å dokumentere, presentere og formidle
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • kunnskap om og erfaring med løsninger for logistikk er en fordel

 

Personlige egenskaper:

 • du evner å jobbe selvstendig
 • du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • du er entusiastisk, lyttende og inkluderende
 • du er kvalitetsbevisst, strukturert og analytisk

I tillegg blir du motivert av samfunnsoppdraget til etaten, og du identifiserer deg med de personalpolitiske verdiene våre ved å ha integritet og være mål-, resultat- og utviklingsorientert. Vi tilbyr: spennende oppgaver i en organisasjon i utvikling mulighet for å påvirke og bidra til digitalisering i offentlig sektor et godt tverrfaglig fagmiljø deltakelse i internasjonale fora gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse fleksibel arbeidstidsordning stillingen lønnes som seniorrådgiver, kr 600 000 - 750 000, avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

 

Vi benytter SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen tilrettelegges ved behov. Tolletaten er en IA-bedrift.

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge.

For mer informasjon om stillingen kan du kontakte underdirektør Laila Bolstad, tlf. 22 86 05 73 / 911 04 359 eller seniorrådgiver Anne-Bjørg Hole, tlf. 22 86 04 98 / 950 61 921.

 

Søknadsfrist; 01.05.2018

Stillingsnummer: 15/2018

Tolletaten beskytter samfunnet mot ulovlig inn- og utførsel av varer og legger til rette for effektiv vareflyt. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og ved hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring. Vi er organisert i et sentralt direktorat og seks operative tollregioner, og rapporterer til Finansdepartementet.