smaller text tool icon medium text tool icon larger text tool icon
Arbeidssted: Oslo
Jobbtype: Fast
Arbeidstid: Dag
Tiltredelse: Etter avtale
Søknadsfrist: 29.04.2018
Kontaktpersoner Stabsleder Maria Elisa Montes Amundsen
tlf: 22 86 08 93
mob: 411 61 328

Vil du støtte tolldirektøren i arbeidet med å lede og utvikle Tolletaten?

Vi søker etter en erfaren seniorrådgiver til Tolldirektørens stab

Tolletaten er en kontrolletat i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. Tolldirektørens stab består av syv rådgivere som ledes av stabsleder. Staben støtter tolldirektøren i koordineringen av etatens virksomhet, internt og eksternt – mot eierdepartement, 40 samarbeidende statlige virksomheter og internasjonalt blant annet mot samarbeidende nordiske tollmyndigheter og verdens tollorganisasjon (WCO). Staben gjør også utredninger for tolldirektøren og bidrar inn i utviklingsarbeid på ulike områder i etaten.

Vi søker nå en erfaren medarbeider som kan bidra inn i alle stabens oppgaver, med et særskilt ansvar for å koordinere etatens dialog med Finansdepartementet.

Din arbeidshverdag vil være preget av utstrakt samarbeid på tvers i organisasjonen og det vil være store muligheter for påvirkning og faglig utvikling i en spennende, nyopprettet stilling.

 

Sentrale arbeidsområder:

 • koordinering av etatens kontakt med Finansdepartementet og utvikling og drift av gode rutiner for dette
 • tverrfaglig og utadrettet samarbeid med Tolletatens avdelinger og regioner
 • utredninger og kunnskapsinnhenting
 • forberedelser, kvalitetssikring og koordinering i forkant av tolldirektørens møter og aktiviteter, herunder i Tolletatens ledergruppe
 • øvrige oppgaver innenfor stabens områder

 

Kvalifikasjoner:

 • relevant utdannelse på masternivå
 • minst fem års erfaring fra statlig forvaltning, gjerne fra arbeid med etatsstyring
 • meget god skriftlig fremstillingsevne

 

Personlige egenskaper:

 • strukturert og analytisk
 • god organisasjons- og helhetsforståelse
 • god rolleforståelse og meget gode samarbeidsevner
 • selvstendig, initiativrik og med stor arbeidskapasitet
 • nysgjerrig og med godt humør

 

Vi tilbyr:

 • spennende arbeidsoppgaver i Tolldirektørens stab
 • godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere
 • stillingen lønnes som seniorrådgiver, kr 600 000 - 800 000.  For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstidsordning og trening i arbeidstiden
 • arbeidssted sentralt i Oslo sentrum

 

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.

Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen tilrettelegges ved behov. Tolletaten er en IA-bedrift.

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge.

For mer informasjon om stillingen kan du kontakte stabsleder, Maria E. M. Amundsen på telefon 411 61 328 og e-post maam@toll.no

 

Søknadsfristen er: 29.04.2018

Stillingsnummer: 14/2018

Tolletaten beskytter samfunnet mot ulovlig inn- og utførsel av varer og legger til rette for effektiv vareflyt. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og ved hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring. Vi er organisert i et sentralt direktorat og seks operative tollregioner, og rapporterer til Finansdepartementet.